top of page
Home
Gallery

S V A T B A - není jen slovo!  

Jsou to emoce, rodina, láska a velice významný den. Váš den!

About Me
Fotograf Kamil Kubjatko
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

SVATBA - není jen slovo!


Dokážu zachytit každý detail, přičemž si udržuji pohled na reálný děj svatebního dne. 

Přirozené světlo a emoce umocňují celou jeho krásu.


Vždy se snažím být nejen kamarádem, ale součástí.


Jen tak mohu odevzdat působivé portfolio, které nakonec povede k dokonalému příběhu.


Páry po celém světě hledají fotografa, který skutečně považuje za čest zachytit jejich svatební den.


Já si tento fakt maximálně uvědomuji!​


Mějte krásný den, Kamil.

Fotograf Kamil Kubjatko

R O D I N A   |    P Á R Y

bottom of page